องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...
   

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

...
  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (บร.ถ.12...
   
  ภาพกิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน
   
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานติดตั...
   

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562