องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเทศก...
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหต...
  ประชุมพนักงานส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำ เดือน ธันวาคม 2...
  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565

 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562