องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]54
2 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2565 ]81
3 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]91
4 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]73
5 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]78
6 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์สะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]86
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]94
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]87
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2565 ]96
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]92
11 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ [ 24 ธ.ค. 2564 ]107
12 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]109
13 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]116
14 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]40
15 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 20 ต.ค. 2564 ]87
16 รายงานผลการใช้ขอมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]23
17 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]117
18 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]130
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]126
20 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 30 ก.ค. 2564 ]137
 
หน้า 1|2|3