องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]0
2 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจใในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" [ 17 พ.ย. 2565 ]12
3 รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]11
4 สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]19
5 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]14
6 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]84
7 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2565 ]107
8 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]114
9 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]100
10 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]100
11 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์สะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]127
12 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]121
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]110
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2565 ]115
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]111
16 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ [ 24 ธ.ค. 2564 ]131
17 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]135
18 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]139
19 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]61
20 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 20 ต.ค. 2564 ]110
 
หน้า 1|2|3|4