องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมหน้าเสาธงของเด็กๆในศูนย์ [ 1 เม.ย. 2564 ]2
2 กิจกรรมเคลื่อนไหวในศูนย์เด็กเล็ก [ 1 เม.ย. 2564 ]2
3 รับประทานอาหารกลางวันเด็กในศูนย์ [ 1 เม.ย. 2564 ]2
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]10
5 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]32
6 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]168
7 ชาวบุรีรัมย์รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ. และนายก อบจ. จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]36
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 18 มิ.ย. 2563 ]63
9 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]84
10 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]66
11 สำรวจผู้ประสบวาตภัย [ 13 เม.ย. 2563 ]62
12 เตรียมความพร้อมและรับมือพายุฤดูร้อน [ 16 มี.ค. 2563 ]72
13 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]93
14 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]92
15 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ เด็ก เยาวชนบ้านบุผู้หญิง ม.3 (เด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านตูมหวาน) ในการทำความดี [ 28 พ.ย. 2562 ]46
16 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]46
17 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]100
18 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]106
19 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]131
20 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]205
 
หน้า 1|2