องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]139
3 ชาวบุรีรัมย์รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ. และนายก อบจ. จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]9
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 18 มิ.ย. 2563 ]37
5 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]57
6 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]42
7 สำรวจผู้ประสบวาตภัย [ 13 เม.ย. 2563 ]37
8 เตรียมความพร้อมและรับมือพายุฤดูร้อน [ 16 มี.ค. 2563 ]47
9 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]67
10 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]66
11 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ เด็ก เยาวชนบ้านบุผู้หญิง ม.3 (เด็ก เยาวชน โรงเรียนบ้านตูมหวาน) ในการทำความดี [ 28 พ.ย. 2562 ]23
12 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]23
13 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]76
14 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]82
15 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]108
16 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]182
17 ข่าวสวัสดิการสังคมแผ่นพับแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 มิ.ย. 2562 ]293
18 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ [ 21 พ.ค. 2562 ]28
19 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชำระภาษี กำหนดชำระภาษีประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]108
20 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]94
 
หน้า 1|2