องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]14
2 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]8
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]14
4 ประกาศงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]7
5 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจใในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" [ 17 พ.ย. 2565 ]22
6 รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]22
7 สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]27
8 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]24
9 รายงานผลการประเมิ มิน ประจำปี ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]8
10 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]98
11 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2565 ]113
12 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]123
13 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]107
14 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]110
15 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์สะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]145
16 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]130
17 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]116
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2565 ]119
19 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]116
20 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ [ 24 ธ.ค. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3|4