องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจาเดือน มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]35
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]58
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน มกราคม 2565) [ 2 ก.พ. 2565 ]56
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน ธันวาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]57
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) [ 6 ธ.ค. 2564 ]55
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน ตุลาคม 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]55
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]71
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน สิงหาคม 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]64
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กรกฎาคม 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]66
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน มิถุนายน 2564) [ 7 ก.ค. 2564 ]66
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน พฤษภาคม 2564) [ 4 มิ.ย. 2564 ]108
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน เมษายน 2564) [ 7 พ.ค. 2564 ]110
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน มีนาคมา 2564) [ 16 เม.ย. 2564 ]109
14 รายงานผลการจัดการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]108
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) [ 3 มี.ค. 2564 ]125
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน มกราคม 2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]122
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]126
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน [ 17 ธ.ค. 2563 ]130
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563) [ 2 ธ.ค. 2563 ]114
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน ตุลาคม 2563) [ 3 พ.ย. 2563 ]124
 
หน้า 1|2