องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 2 มี.ค. 2565 ]50
2 คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]89
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]48
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2564 ]45
5 คู่มือยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 1 ก.ย. 2564 ]47
6 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]127
7 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]129
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]132