องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน  
  หัวหน้าสำนักปลัด  


นางสาวธชษร  บุญเพิ่ม
-ว่าง-
นางสงวน  ด้วงเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพ.จ.อ.ปฎินันท์  แนวกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         
นายพลรัตน์  จันทร์เพชร  นายสิทธิพันธ์  เสาวพันธ์
นางสาวปริศนา  บุราสิทธิ์ นายทศพล  มุ่งดี  นางสมหมาย  สะทอนรัมย์
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป