องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาต...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 5]
 
  “ท้องถิ่น ท้องที่ เข้าวัด ประชารัฐสร้างสุข” ณ วัดส...[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 7]
 
  ภาพกิจกรรมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 12]
 
  “ท้องถิ่น ท้องที่ เข้าวัด ประชารัฐสร้างสุข” ณ วัดบ...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 35]
 
  “ท้องถิ่น ท้องที่ เข้าวัด ประชารัฐสร้างสุข” ณ วัดส...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 11]
 
  การมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมสภา อบต.บุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมสภา อบต.บุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14