องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]36
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]31
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]51
4 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]104
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]104
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ครั้งแรก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]105
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]141
8 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]157
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]148
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]189
11 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]179
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]230
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 22 ส.ค. 2563 ]218
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายวจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ส.ค. 2563 ]208
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]217
16 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]240
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]245
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]256
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายวจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]264
20 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]253
 
หน้า 1|2