องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 5 ต.ค. 2564 ]67
2 การประชุมคณะกรรมการระดับหัวหน้าส่วนในการประเมินขั้นเงินเดือนในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]197
3 สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.บุโพธิ์ [ 23 ธ.ค. 2563 ]147
4 คำสั่ง [ 16 ธ.ค. 2563 ]181
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 28 ต.ค. 2563 ]158
6 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ก.ย. 2563 ]161
7 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]220