องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]135
2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 7 ม.ค. 2564 ]166
3 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 23 ธ.ค. 2563 ]131
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2563 ]174
5 โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต (การจัดทำโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]145
6 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) [ 6 ต.ค. 2563 ]134
7 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) [ 6 ต.ค. 2563 ]133
8 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) [ 6 ต.ค. 2563 ]130
9 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา) [ 6 ต.ค. 2563 ]129
10 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการฯ) [ 6 ต.ค. 2563 ]122
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]122
12 คู่มือการบริหารงานที่โปร่งใส [ 14 พ.ย. 2562 ]257
13 หลักธรรมาภิบาลของ อบต. [ 14 พ.ย. 2562 ]218
14 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด) [ 4 ต.ค. 2562 ]118
15 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2562 ]119
16 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าาง) [ 4 ต.ค. 2562 ]122
17 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา) [ 4 ต.ค. 2562 ]122
18 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการฯ) [ 4 ต.ค. 2562 ]117