องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2566 ]16
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 [ 21 ส.ค. 2566 ]15
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.ค. 2566 ]18
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]20
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]20
6 การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]28
7 การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]17
8 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]77
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]87
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]137
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]132
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ครั้งแรก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]136
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]164
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]185
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]173
16 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]214
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]208
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]254
19 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 22 ส.ค. 2563 ]240
20 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายวจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ส.ค. 2563 ]229
 
หน้า 1|2