องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]19
2 ขอเชิญร่วมตอแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]17
3 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]39
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]24
5 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]38
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]38
7 ประกาศงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]30
8 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจใในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" [ 17 พ.ย. 2565 ]45
9 รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]44
10 สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]49
11 ประกาศ ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ [ 3 ต.ค. 2565 ]18
12 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]49
13 รายงานผลการประเมิ มิน ประจำปี ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]30
14 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]22
15 พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]141
16 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2565 ]140
17 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]144
18 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]130
19 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]127
20 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์สะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]170
 
หน้า 1|2|3|4