องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การคิดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 รวมทั้งมาตราการที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรากรป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด    เอกสารประกอบ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ