องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]27
2 การประเมินจริยธรรมผู้บริหาร [ 3 เม.ย. 2566 ]33
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนังกานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2566 ]43
4 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]37
5 ประกาศ อบต.บุโพธิ์ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
6 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 30 พ.ย. 2565 ]4
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]37
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]32
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2565 ]33
10 คู๋มือการปฏฺบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม [ 14 พ.ย. 2562 ]311