องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รับประทานอาหารกลางวันเด็กในศูนย์ [ 1 เม.ย. 2564 ]202
42 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562ประจำปีงบประมาณ2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]172
43 เรามารู้จักกับ ITA กัน มันคืออะไรกันน้าา [ 1 มี.ค. 2564 ]147
44 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]231
45 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพรพราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]223
46 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]375
47 ชาวบุรีรัมย์รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบจ. และนายก อบจ. จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ธ.ค. 2563 ]258
48 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]175
49 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]177
50 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน [ 16 ต.ค. 2563 ]165
51 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 ต.ค. 2563 ]121
52 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ 18 มิ.ย. 2563 ]269
53 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]277
54 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 มิ.ย. 2563 ]261
55 ประกาศช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 พ.ค. 2563 ]164
56 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 พ.ค. 2563 ]161
57 สำรวจผู้ประสบวาตภัย [ 13 เม.ย. 2563 ]258
58 เตรียมความพร้อมและรับมือพายุฤดูร้อน [ 16 มี.ค. 2563 ]259
59 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]275
60 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]267
 
|1|2หน้า 3|4