องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]133
22 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]130
23 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์สะอาด 2565”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]173
24 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]147
25 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]129
26 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2565 ]133
27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]129
28 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ [ 24 ธ.ค. 2564 ]149
29 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]150
30 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]160
31 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]78
32 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 20 ต.ค. 2564 ]126
33 รายงานผลการใช้ขอมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]60
34 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]156
35 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]175
36 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]164
37 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 30 ก.ค. 2564 ]176
38 ประกาศเรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ 1 ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 19 เม.ย. 2564 ]170
39 กิจกรรมหน้าเสาธงของเด็กๆในศูนย์ [ 1 เม.ย. 2564 ]192
40 กิจกรรมเคลื่อนไหวในศูนย์เด็กเล็ก [ 1 เม.ย. 2564 ]260
 
|1หน้า 2|3|4