องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2565  เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู่้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

2023-01-03
2022-12-29
2022-12-29
2022-12-09
2022-11-23
2022-11-18
2022-11-17
2022-10-21
2022-10-03
2022-09-27