องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2566  เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู่้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

2023-06-02
2023-03-21
2023-03-03
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-21