องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


ออกบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 9-21 พฤษจิกายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ  นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ มอหมายให้ กองสวัสดิการสังคม นำโดยนายประจวบกิมประโคน และคณะออกบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 และออกสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-17
2022-10-21
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-09
2022-09-08