องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกืจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี โดยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 7 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-03-03
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-20
2023-01-05