องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๗ ให้มาขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และ เดือน มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566

2023-03-03
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-20
2023-01-05