องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


การบริหารจัดการขยะชุมชนต้นแบบหมู่ที่ 2 และหมู่ที่3


นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ มอบหมายให้ นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนต้นแบบหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ประจำปี 2565

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-05
2022-08-26
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-17
2022-08-15