องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565


             วันที่ 11 เมษายน 2565 นำโดย นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต.บุโพธิ์  พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์,นายประยุทธ สะอาดรัมย์ รองนายก อบต.บุโพธิ์ นายวิชญ์พล  ไตรศร ปลัด อบตบุโพธิ์ นายคะลม ศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านนาศรีนวล  เจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์  อพปร. และอสม.ตำบลบุโพธิ์ สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  เพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19 ) ที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดบริการประชาชน บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาศรีนวล





2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-24
2023-07-26
2023-07-10
2023-06-02
2023-05-31