องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]182
2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 7 ม.ค. 2564 ]213
3 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 23 ธ.ค. 2563 ]178
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2563 ]223
5 โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต (การจัดทำโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]193
6 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) [ 6 ต.ค. 2563 ]185
7 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) [ 6 ต.ค. 2563 ]186
8 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) [ 6 ต.ค. 2563 ]180
9 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา) [ 6 ต.ค. 2563 ]179
10 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการฯ) [ 6 ต.ค. 2563 ]168
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]170
12 คู่มือการบริหารงานที่โปร่งใส [ 14 พ.ย. 2562 ]307
13 หลักธรรมาภิบาลของ อบต. [ 14 พ.ย. 2562 ]267
14 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด) [ 4 ต.ค. 2562 ]168
15 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2562 ]172
16 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าาง) [ 4 ต.ค. 2562 ]172
17 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา) [ 4 ต.ค. 2562 ]169
18 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการฯ) [ 4 ต.ค. 2562 ]167