องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
3 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ก.ค. 2566 ]21
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]25
5 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]22
6 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]29
7 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]29
8 ประกาศ ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2565 ]31
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]26
10 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]29
11 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
12 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
13 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]123
15 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]125
16 ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]150
17 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]157
18 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]19
19 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]161
20 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562ประจำปีงบประมาณ2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]174