องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]3
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]12
3 แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]19
4 แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2/2566 (ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]25
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]29
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]26
7 แสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ที่ 1/2566 (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 10 ม.ค. 2566 ]26
8 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]39
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]28
10 แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]75
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]144
12 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]177
13 เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]186
14 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]192
15 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]191
16 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]178
17 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]182
18 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]185
19 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]227
20 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]232
 
หน้า 1|2