องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) [ 8 ก.ย. 2565 ]32
2 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) [ 12 พ.ค. 2564 ]191
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2563 ]218
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]200
5 แผ่นพับมาตรการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร [ 13 ก.ย. 2562 ]181
6 แผ่นพับการป้องกันและรังับอัคคีภัยและภัยแล้ง [ 13 ก.ย. 2562 ]196
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]326
8 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนนองค์การบริการส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 18 ธ.ค. 2561 ]185