องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

เวลาเปิดทำการ 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

เลขที่ 189 หมู่ 1 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์
/โทรสาร 044-666282

E-mail :
adminBP@bupholocal.go.th

Web site : www.bupholocal.go.th

FACE BOOK : https://www.facebook.com/bupholocal/photos

สายตรงนายก 
089-9497822

สายตรงปลัด 
090-3342508

ศูนย์ อปพร. 044-666299

กองคลัง 044-666283


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์