องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปิดศูนย์บริการชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ฯ.ข้าง รพสต.บ้านนาศรีนวล ม.7


วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นำโดย นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์ นายก อบต.บุโพธิ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บุโพธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาศรีนวล  เจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์  อพปร. และอสม.ตำบลบุโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 -4 มกราคม 2567  เพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเป้าหมาย "ชีวิตวิถีใหม่ ข่ับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาศรีนวล 

2024-04-26
2024-03-28
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-19
2023-12-29
2023-12-05
2023-10-26
2023-10-25