องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
 


กิจกรรม“พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถนนสองข้างทาง เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์   มอบหมายให้ นายประยุทธ สะอาดรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกิจกรรม“พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนนสองข้างทาง เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน” พื้นที่ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-04-26
2024-03-28
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-05
2024-01-19
2023-12-29
2023-12-05
2023-10-26
2023-10-25