องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


กิจกรรม“พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถนนสองข้างทาง เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ มอบหมายให้ สำนักปลัด(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม“พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถนนสองข้างทาง เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน” ณ บริเวณถนนสายบ้านบุโพธิ์ –บ้านตูมหวาน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-10-26
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18