องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แบับแก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ระดับหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านนาศรีนวล


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  นายก อบต.บุโพธิ์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์  ,พัฒนากรประจำตำบลบุโพธิ์ ,เกษตรประจำตำบลบุโพธิ์,กศน.ตำบลบุโพธิ์ และรพสต.บ้านนาศรีนวล ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ระดับหมู่บ้าน)   ณ ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 7  บ้านนาศรีนวล อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

2023-10-26
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18