องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566


วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) นำโดย นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู่้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต &ldqu:Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต &rdquo:เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ 

2024-02-22
2024-02-05
2024-01-19
2023-12-29
2023-12-05
2023-10-26
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07