องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๗ ให้มาขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และ เดือน มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566

2024-02-22
2024-02-05
2024-01-19
2023-12-29
2023-12-05
2023-10-26
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-14
2023-09-07