องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาต...
  “ท้องถิ่น ท้องที่ เข้าวัด ประชารัฐสร้างสุข” ณ วัดส...
  ภาพกิจกรรมตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้