องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 
 
 

 

 

 

 


  “ท้องถิ่น ท้องที่ เข้าวัด ประชารัฐสร้างสุข”
  การบริหารจัดการขยะชุมชนต้นแบบหมู่ที่ 2 และหมู่ที่3
  โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหต...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้